ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 13543
3.1.5. Область, район Житомирська область, Попiльнянський р-н,
3.1.6. Населений пункт с.Андрушки
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Заводська, 5

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ №042459
3.2.2. Дата державної реєстрації 03.04.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Попiльнянська районна державна адмiнiстрацiя Житомирської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1786564.5
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 1786564.5

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "РайффайзенБанк Аваль"
3.3.2. МФО банку 380805
3.3.3. Поточний рахунок 26004702898805
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiал ПАТ "Держексiмбанк" в м.Житомирi
3.3.5. МФО банку 311324
3.3.6. Поточний рахунок 2600901527203

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
10.81 ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ
46.36 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЦУКРОМ, ШОКОЛАДОМ I КОНДИТЕРСЬКИМИ ВИРОБАМИ
46.21 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСIННЯМ I КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Централiзоване водопостачанняАВ №30766013.08.2009Житомирська обласна державна адмiнiстрацiя13.08.2014 року
Опис:
Товариство має намiри продовження термiну дiї виданої лiцензiї (у залежностi вiд економiчної ситуацiї).

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента