ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
27.04.201622.03.2016Відомості про проведення загальних зборів
22.04.201625.04.2016Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
22.06.201623.06.2016Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
15.06.201615.09.2016Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
16.09.201616.09.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.12.201607.11.2016Відомості про проведення загальних зборів
12.12.201614.12.2016Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
12.12.201614.12.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента